Welkom bij FransVerster.nl

Levering volgens de algemene voorwaarden van het ICT~Office

Op de producten en dienstverlening van FransVerster.nl zijn de algemene voorwaarden van ICT~Office van toepassing. Ik ben geregistreerd gebruiker van de ICT~Office Voorwaarden, en die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Deze voorwaarden bestaan uit één algemene basismodule en zestien afzonderlijke, specifieke modules. De module Algemeen bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn, zoals betalingsafspraken en de bescherming tegen aansprakelijkheid. In de specifieke modules zijn een of meer bijzondere producten of diensten uitgewerkt, ze staan hieronder.

De ICT~Office Voorwaarden zijn zo opgezet, dat zij gebruikt kunnen worden voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie. Ze houden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak en beantwoorden eveneens aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT. Deze algemene voorwaarden leveren zo een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico's tussen de leverancier en de klant.